Šamanismus

Šamanismus

Šamanské léčení

Definic slova šamanismus je asi stejné množství, kolik je šamanů ve světě.

Podle mne, šamanismus vychází z myšlenky, že vše kolem nás je živé.  Pozice a role šamana je v každé kultuře jiná, ale ve všech kulturách je šaman člověk, který umí komunikovat s bytostmi a s předky. Tímto spojením tvoří šaman most mezi komunitou a Vyšším vědomím. S šamanem bývají spojovány i další povolání, například: léčitel, mistr obřadů, učitel spirituální moudrosti, tanečník, hudebník, věštec, ochránce tradice. Kdy tyto povolání může zastupovat všechny, či jen některé z nich. Napříč kulturami, šamani nabádají k dobrému vztahu s předky a hlubokému spojení s přírodou.
Při léčení, cestování mezi světy, hledání vizí a spirituálním růstu používají změněný stav vědomí. Ten může být navozen bubnováním, zpěvem, tancem, prací s ohněm, posvátnou rostlinnou medicínou či jinými technikami. Díky němu jedinec zažívá svou osobní zkušenost spojení. Neučí se v jakého boha smí nebo nesmí věřit, ale učí se techniky, jak „mluvit s bohem“ každý den. Tak, i přes nelibost některých náboženství, se šamanismus nebo jeho techniky s těmito náboženstvími spojil. Pro příklad uvedu islámskou tradici Súfi(dervišové), jihoamerickou Santo Daime a severoamerický Native American Church(křesťané používající posvátnou rostlinnou medicínu) či blízkou spolupráci tuvinského šamanismu s tibetským budhismem.
Původní národy chovají ke svým rádcům a šamanům úctu a hluboký respekt i přesto, že šamani jsou „obyčejní“ lidé se svými vlastnostmi  a charakterem. Západní člověk je často zklamaný, protože šaman sice „něco umí“, ale stále je to jenom člověk. Když překročíme naše očekávání a předsudky, mohou nám šamani z celého světa pomoci s uvědoměním našich vlastních kořenů a původních tradic. Ne skrz přesvědčení, ale díky našemu osobnímu prožitku.

Napsat komentář