Individuální holotropní dýchání

Probíhá na hájovně v Bohuslavicích v termínu dle předchozí dohody ve všední dny. Pokud cítíte potřebu podpořit svůj proces nebo se nacházíte v akutním stavu, je možné využít této možnosti. Dýchání pak probíhá pouze za přítomnosti 2 facilitátorů a nestřídáte se v roli sittra. Oba facilitátoři jsou přítomni z důvodu maximální bezpečnosti.

Tato forma dýchání je vhodná také pokud máte obavy z dýchání ve skupině nebo vám časové možnosti neumožňují zúčastnit se celého víkendu.

Cena: 3500,-