Co je holotropní dýchání

Bylo vyvinuto psychiatrem českého původu MUDr Stanislavem Grofem a jeho ženou Christinou na základě mnohaletého výzkumu léčivého potenciálu mimořádných stavů vědomí, který započal v 60. letech v Praze a pokračoval v USA.  Slovo „holotropní“ je neologismus složený z řeckých slov  holos „celistvost“ a trepein „pohybovat se, směřovat“ v překladu tedy „směřující k celistvosti“.

Jedná se o velmi elegantní techniku transpersonální psychologie, která využívá k navození mimořádného stavu vědomí zrychleného a prohloubeného dechu a evokativní hudby. Kombinuje také cílenou práci s tělem, arteterapeutické techniky a skupinovou dynamiku.

Dech a dechové techniky byly užívány k navození  mimořádných stavů vědomí od pradávna a napříč kulturami. Zrychlený a prohloubený dech mění alkalicitu krve a látek ovlivňujících mozek. Na rozdíl od tradičních dechových technik, které využívá například jógová praxe, v holotropním dýchání neexistuje přesně předepsaný způsob, jak dýchat. Prohloubení a zintenzivnění dechu je zprvu prováděno vědomě a napomáhá mu hudební set sestavený speciálně za tímto účelem.

Hudební set sestavený pro holotropní dýchání  podporuje proces a evokuje emoce. V jednotlivých částech procesu používáme různé druhy hudby, aby co nejvíce podpořily a prohloubily prožitek.

Cílená práce s tělem – bodywork je jedním z pilířů holotropního procesu. Pomáhá uvolnit zablokovanou energii , bolest nebo napětí v těle. Práce ve změněném stavu vědomí napomáhá vyplout na povrch nevědomým obsahům, zpřístupňuje také jednotlivé traumata a energetické bloky. Práce s tělem v rámci holotropního dýchání je značně odlišná od jiných technik. Facilitátor pracuje s dýchačem pomocí vytvoření protitlaku, proplouvají společně procesem a napomáhá mu, aby jej naplno procítil.

Holotropní dýchání pracuje efektivně na mnoha úrovních. Díky vytvoření bezpečného prostředí (set and setting) aktivuje naplno Vnitřního léčitele (inner healer), hluboko v nás operující princip, který neomylně vede účastníka k uzdravení, léčení, celistvosti a plnému fungování v každodenním životě. Naprostá důvěra v tuto hlubokou moudrost uvnitř nás, je základním hybným mechanismem celého procesu. Každý z nás v sobě ukrývá tuto moudrost a holotropní dýchání ji dovoluje manifestovat se v plné kráse. Plná důvěra  a pokora k tomuto principu je základním kamenem léčení  a úzdravy.

Během procesu v mimořádném stavu vědomí se aktivizují dávno ukryté vzpomínky.