Setkání s Marakaame Otakame Rogeliem v Ostravě

Odkaz

Setkání s mexickým šamanem a strážcem huicholské moudrosti.

Rogelio přiblíží huicholskou kosmovizi a bude odpovídat na dotazy z publika na aktuální témata související s vývojem lidstva a vědomí, životním prostředím, mezilidskými vztahy, seberozvojem a tradičními posvátnými ceremoniemi.

Večerem nás budou provázet posvátné písně, tanec, fotografie a krátká videa.

Don Otakame Rogelio Carrillo pochází z dlouhé linie šamanů huicholské tradice a již od útlého věku byl vychováván svými mistry. Před 12 lety prošel zasvěcením a získal status Marakaame (zpěvák, šaman, lékař, věštec a vykladač snů). Od té doby vede posvátné huicholské ceremonie, jako jeden z nejtalentovanějších. Cestuje po celém světě, kde se setkává s dalšími šamany a byl pověřen organizací řady oficiálních setkání, kterých se účastnil i mexický prezident. Každý rok vykonává rituální pouť na posvátná místa pouště Wirikuta.

Huicholové jsou původní obyvatelé středozápadní části Mexika. Jsou strážci posvátné medicíny a silových míst v Mexiku, výteční umělci, a především velcí bojovníci za záchranu Planety. Jsou velmi otevřeni ke sdílení svých vědomostí.

Součástí akce bude prodejní výstava huicholského umění a šamanských bubnů.

Překlad do češtiny bude zajištěn.

Organizuje Journey of the Ancestors ve spolupráci s Cesta ke kořenům a Ewiny Byliny.

Kontakt, rezervace a podrobné informace:
Eva Grünbergerová, tel. 608 611 093, eva@ewinybyliny.cz

Přednáškový sál, Kalvodova 1087/2, 709 00 Ostrava Mariánské Hory

Vstupné 250 Kč za osobu na místě

Don Otakame – Setkání v Praze, 25.2. 2015

Huicholes: The Last Peyote Guardians – Trailer: